Prehlásenie prezidenta Slovenskej asociácie jogy k vyhláseniu Konferencie biskupov Slovenska o joge

Slovenská asociácia jogy (SAJ) Bratislava, ktorá združuje jogové organizácie na Slovensku, asociovaný člen Európskej únie jogy, so znepokojením brala na vedomie vyjadrenie KBS ako aj Ekumenickej rady cirkví SR k zavádzaniu prvkov jogy na školách na Slovensku.

Z vyhlásení ministra školstva Vtáčnika ako aj Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt vyplýva ale, že sa nejedná o jogu ako takú, ale o systém „Joga v dennom živote“, ktorý bol zostavený a doporučovaný Swami Maheshwaranandom. Prehlásenie p. Ondreja Garaja, predsedu ESpŠS, že systém Joga v dennom živote nebol porovnaný s inými jogínskymi školami a systémami ktoré sú na Slovensku dostupné pred výberom systému najviac vhodnému pre ponúknutie školám je pravdou. Je škoda, že porovnanie nebolo realizované aj preto, lebo SAJ periodicky oslovovalo MŠ SR s návrhom programov, ktoré SAJ cez kvalifikovaných učiteľov svojich členských organizácií vie na školách realizovať, ale tieto návrhy neboli zužitkované. Pritom SAJ má Školiace stredisko pre výchovu a celoživotné vzdelávanie učiteľov jogy akreditované na MŠ SR.

Cieľom spomenutých návrhov SAJ bolo pomôcť zvýšiť psychofyzickú kultúru mladých ľudí bez projektov náročných na financie.

Joga do škôl prvého aj druhého stupňa bola zavedená na báze dobrovoľnosti v rámci „tretej hodiny TV“ už v osemdesiatich rokoch na základe dlhoročných skúsenostiach s jogou v bývalom Československu, kde joga sa začala vyučovať už v r. 1958 a kde boli vytvorené odborné komisie aj napr. pre aplikáciu jogy v rehabilitačnej medicíne, s pravidelnými konferenciami a s veľkým množstvom kvalitných odborných výsledkov. Prebehli kurzy pre pedagógov, ktorí prvky jogy mali aplikovať na svojich školách a neboli známe negatívne odozvy na tieto cvičenia. Na tieto výsledky sa akoby zabudlo, a joga sa teraz objavuje akoby to bolo náboženstvo či sekta, a niečo, čo je v našej kultúrnej oblasti nové a „cudzie“.

Joga je samozrejme slovo, ktoré nie je chránené pred rozmanitým využitím. Aj SAJ sú známe organizácie ktoré sa nazývajú jogovými, a ktoré obsahujú v sebe silné prvky hinduizmu. Ale práve preto je potrebné rozlišovať to, aký typ aktivity predstavuje daný smer alebo organizácia. SAJ, ktorá je najväčšia odborná asociácia zastrešujúca jogové organizácia na Slovensku, jogu chápe ako systém fyzickej a mentálnej kultúry, ktorý má pomôcť k zdravšiemu a  šťastnejšiemu životu prostredníctvom fyzických a dychových cvičení ako aj cvičení pre hygienu psychiky. Ani jedna z častí tréningu sa nedotýka náboženského presvedčenia alebo smerovania jednotlivca. Náboženské presvedčenie je vecou rozhodnutia jednotlivca a je regulované zákonom č.308/1991 Zb. Náboženské obrady a prax sú náplňou činnosti náboženských organizácií.

Poznatky o joge sú v Európe známe už veľmi dávno. Alexander Veľký bol jedným z prvých, ktorý započal aktívnu výmenu medzi Európskou a Indickou kultúrou. V 14. Storočí o joge podávali pre Európu správu cestovatelia (napr. Ibn Battuta), a v 18. Storočí o technikách jogy podali informácie napr. Jezuiti. Od konca 19. Storočia sa v Európe poznatky o joge exponenciálne rozširovali. V 20. Storočí sa joga dostala do všeobecného povedomia a tak ako mnoho iných vecí kultúrneho dedičstva ľudstva, sa stala súčasťou životosprávy miliónov ľudí aj v Európe.

Znovu je potrebné ale povedať, že joga – v rozpore s prehlásením KSB – nie je „východné náboženstvo“. Ani v samotnej Indii neexistuje joga ako náboženstvo. Je ale skutočnosťou, že veľa náboženstiev preberá z jogy prvky, ktoré môžu prehĺbiť duchovnú prax ich členov. Je tomu tak preto, lebo joga za svoju veľatisícročnú existenciu dokonale zmapovala funkcie a pracovné režimy tela aj ľudskej mysle, a teda vie pomôcť v tom, aby – ak sa človek tak rozhodne – prehĺbil aj svoju náboženskú prax. V Európe sa často poriadajú kurzy jogy aj pre kresťanských rehoľníkov práve za účelom prehĺbenia ich osobnej duchovnej praxe. Snáď aj z toho dôvodu už v r. 1986 vatikánska Kongregácia pre vieroučné záležitosti zaradila jogu medzi techniky, ktoré katolícky kresťan môže užívať vo svojej duchovnej praxi.

Doc.Ing. Gejza M. Timčák PhD

prezident SAJ

Košice/Bratislava, 31.10.2000

 
  back