Geometrické útvary a základné druhy telies boli od nepamäti vo sfére záujmov ľudí

Základné priestorové symetrické telesá sú: kocka, osemsten - obojstranná štvorboká pyramída, štvorsten - trojboká pyramída, dvadsaťsten - symetrické teleso ktorého steny sú z rovnakých trojuholníkov a dvanásťsten - symetrické teleso ktorého steny sú z rovnakých päťuholníkov, nazývané sú " Platonic Elements ", alebo tiež aj Regulérne Polyhedre. K základným telesám patrí ešte guľa ktorá je špecifickým prípadom.

Zdá sa, že uvedené telesá korešpondujú aj so systémom čakier v jogových textoch. Evidentne je to zrejmé na obrázkoch prvej a tretej čakry. Keď zoberieme priemet osemstenu do roviny dostávame plošný obrazec - šesťcípu hviezdu, ktorá korešponduje so štvrtou čakrou. Pokiaľ uvažované telesá budeme dávať do súvislostis s jednotlivými čakrami, môžeme naznačené súvislosti rozšíriť aj o živly a ďalšie symboly, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých vyobrazeniach čakier.

Tu nájdeme odkazy na množstvo liniek zaoberajúcou sa touto alebo podobnou tematikou.

Zaujímavou kategóriou sú rôzne geometrické konštrukcie nazývane jantry.

Výnimočné postavenie tu zaujíma tzv. Sri Jantra, ktorá je často používaná ako koncentračný obrazec, v mnohých koncentračných technikách.

 
 

http://antarbrahmandiya.tripod.com/Volume-Two/1-4.html
http://tap3x.net/EMBTI/j4selfcc.html
http://www.soulinvitation.com/sriyantra/index.html
http://alumni.cse.ucsc.edu/~mikel/sriyantra/sriyantra.html
http://ccat.sas.upenn.edu/george/yantra.html http://www.hubcom.com/magee/tantra/tripura.htm http://www.sonic.net/~galen/SY/SY.htm