Astrológia,

je pre mňa v prvom rade pomôckou na to, aké prejavy - fenomény v živote si mám všímať a kam mám usmerňovať svoju pozornosť aby som lepšie mohol uchopiť svoj energetický potenciál" a usmerniť ho na svoj duchovný vývoj.

 

V súčasnosti je na tejto stánke voľne k dispozícii slovenská verzia pre jeden z najlepších astrologických programov ZET 8 a ZET9.

Verzia je pravidelne aktualizovaná.


Slovenský upgrade pre program ZET9, pre verziu č.: 66
Posledná aktualizácia pre ZET9 zo dňa 22.2.2010, pre verziu č.: 66

Slovenský upgrade pre program ZET8, pre verziu č.: 123
Posledná aktualizácia pre ZET8 zo dňa 17.12.2009, pre verziu č.: 180

Postup inštalácie Slovenskej verzie programov ZET8 a ZET9

 

 
 
... možno sa tu časom niečo viac urodí :-)