Športy

 

     Každý šport sa vyznačuje určitými aktivitami na fyzickej, psychickej a ďalších úrovniach. Na jeho zvládnutie sa potrebujeme vytrénovať osvojiť si určité špecifické zručnosti. Dá sa povedať, že musíme niečo aktívne konať na jeho praktické zvládnutie a vykonávanie. Na druhej strane nám dáva určité uspokojenie, dobrý pocit, harmonizuje nás, dáva pocit šťastia a relaxácie.

     Niektorým športom môžem dať prívlastok „archetypálny“. Archetypálnym je myslené to, že má úzku súvislosť s niektorou z piatich základných čakier.

pre šach je to piata čakra – Višuddha – živel informácii
pre paragliding je to štvrtá čakra – Anáhata – živel vzduchu
pre motorizmus a šerm je to tretia čakra – Manipúra – živel ohňa
pre plávanie a potápanie je to druhá čakra – Svádhistána – živel vody
pre kulturizmus je to prvá čakra – Múládhára – živel zeme
     Pri každej našej činnosti a hlavne športových výkonoch sa učíme pracovať s určitými formami energie a dostávame ich pod našu vedomú kontrolu. Analógiu nachádzame aj v jogových technikách kde taktiež pracujeme s energiami ale na oveľa jemnejšej a subtilnejšej úrovni.

     Ako zaujímavý príklad môžem uviesť paragliding, ktorý je populárne chápaný ako výlučne adrenalínový šport. To však nie je všetko, to čo je skryté a málo sa pri jeho prezentovaní uvádza, je to, že pri jeho praktizovaní musíte byť neustále bdelý a pozorný. Musíte vnímať čo sa okolo vás vo vzduchu deje. Vzduch totiž nie je náš prirodzený živel, pre ktorý by sme boli uspôsobený sa v ňom pohybovať. Ak sme sa rozhodli prechodne sa v ňom pohybovať, kladie to potom na nás zvýšené nároky.

     V podstate každý špecifický šport nám dáva možnosti intenzívne vnímať niektoré energie - živly, (zem, voda, oheň, vzduch, akáša). Ak k tomu ešte pridáme trochu adrenalínu, musíme sa zároveň učiť používať svoju intuíciu, aby sme dokázali v týchto extrémnych situáciach prežiť a bezpečne sa pohybovať!

 

     Je to práve "Pozornosť", ktorá nás núti byť neustále bdelý a pozorný aby sme boli schopný bezpečne praktizovať svojho „koníčka“. Bdelá pozornosť je zároveň jednou dôležitou ideou, ktorá dáva určité súvislosti a spojitosti s rôznymi ezoterickými systémami. Tých spojovacích nitiek môže byť viac. A to je práve ten dôvod prečo sú na týchto stránkach zaradené na prvý pohľad nesúvisiace témy.

     Vo všetkom čo robíme môžeme hľadať súvislosti a získavať skúsenosti, ktoré sú naším duševným bohatstvom.