Cvičenia Jogy

 

cvičenia sú organizované individálne podľa záujmu

možné termíny sú v Pondelok, Stredu alebo Piatok

čas stretnutia cca 17:00-20:00

v prípade väčšieho záujmu je možné organizovať víkendové sústredenie

 Cvičenia sú zamerané na význam fyzických cvičení, základy meditácie, dychové cvičenia, koncentračné cvičenia a mantry.

Nácvik relaxačných a koncentračných techník je kľúčovým prvkom v jógových tecnikách. Dychové techniky sú spomínané takmer vo všetkých ezoterických systémoch :-)

Jógový systém dychovcých cvičení je jedným z najkomplexnejších systémov dychovývh techník.

 

 Meditačné cvičenia

individálne podľa záujmu

Meditácia je zameraná na osvojenie si základných postupov a postojov pri nácviku meditačných techník a pochopeniu ich významu pre ďaľšie jogove techniky.

Možnosť osobných konzultácii, kontakt: lubomir.pijak@spp.sk

Cvičenia vedie: Lubo Piják