Meditácia

Skúsme si na začiatok trochu zacvičiť, skúsme sa na pár minút intenzívne relaxovať ale zároveň byť bdelý pozorný. Môžeme mať pozornosť zameranú na jednoduchú vec, napríklad kvetinu, alebo zamerať pozornosť niekde na horizont, kde vychádza a zapadá slnko. Zotrvajme tak chvíľu a vnímajme na najjemnejšej úrovni nášho vedomia tento stav, pocit, ticho, prázdnotu ...

  • dokázali sme sa uvoľniť?
  • dokázali sme byť sústredený – pozorný?
  • dokázali sme sa zároveň koncentrovať aj relaxovať?
  • dokázali sme byt chvíľu bez analyzovania a vytvárania nových myšlienok?

    Ak áno môžeme to nazvať jednoduchou meditáciou.

Na meditáciu, existuje veľa výkladov a zároveň aj návodov ako ju praktizovať. Ktorý si vybrať? Niektoré ezoterické systémy pracujú výlučne s "čistou meditáciou", ako Budhizmus a Zen-budhizmus. Je možné sa inšpirovať tu, pretože do obsahu pojmu "meditácia" nezahŕňajú žiadne myšlienkové konštrukcie.

Pozorujeme naše myšlienky ako oblaky na oblohe a snažíme sa ich postupne zjemniť, dá sa povedať, že smerujeme k tomu, aby sme vnímali „NIČ“.

Môžeme si pomôcť aj tak, že sa snažíme vnímať „Ticho“ alebo ho počúvame. Uvedomovanie si NIČ alebo prázdnotu pre našu roztekanú myseľ je samozrejme absurdum. Množstvo literatúry kde sa popisujú rôzne filozofické pohľady nám môžu niečo objasniť ale dôležitejšie je cvičiť. Netreba sa báť, to *NIČ" je vlastne iba "terminus technikus", v skutočnosti ozajstná prázdnota vlastne ani neexistuje. Čo je však pre nás podstatné?

Nesnažíme sa "uchopovať" žiadne myšlienkove konštrukcie v našej mysli, snažíme sa byť iba pozorovateľ a zároveň byť bdelý.

O čo nám vlastne ide? Potrebujeme sa naučiť dostatočne zjemniť aby sme mohli pracovať na technikách, ktoré sú v repertoále jednotlivých jógových smerov. A bez meditácie to ide veľmi ťažko. Meditácia nám otvára dvere do nášho vnútra, je to brána do vnútorných stavov nášho vedomia. Chráňme si ju preto.

Ešte pár praktických slov. Keď ideme cvičiť, nájdime si harmonické prostredie, ktoré na nás z vonku aj z vnútra vplýva harmonizujúco a uvoľňujúco. Nalaďme sa priaznivo a vytvorme si takúto atmosféru na mieste kde budeme cvičiť.

Po určitej dobe, praktických skúseností v meditácií, si začneme uvedomovať a chápať viac z mnohých techník jogy, ktoré bezpodmienečne potrebujú našu „jasnú a čistú myseľ“.