Techniky jogy

 

Relaxácia, Koncentrácia; ~ Meditácia
relaxačné cvičenia, koncentračné cvičenia - Trataka ...

 Prípravné cvičenia - rozcvičovania krku, šije; rozcvičovania nôh a panvovej oblasti;
rozcvičovania rúk-pliec-chrbta-hrudníka-brušnej oblasti-mostíky; úklony-predklony;
pozdravy
; výkruty, spinálne cvičenia,
dychové rozcvičovacie techniky; Hathény, Loma-Viloma;

  Ásany - metodiky nácviku

Ásany - sviečka + ryba, kobra + kobylka + kliešte, torzia, širšásana - (poloha hlavy), sedy, ostatné.

Šatkarmy - Agnisára dhauti, Néti, Naulí, ...

Bandhy - Džalandhára bandha, Múla bandha, Uddijána bandha, …

Mudry - Ašvini mudrá, ...

Pránájáma

Mentálne techniky

Mantry - fyzická rovina - nahlas, potichu - vnútorne, mentálne, ešte jemnejšie - na úrovni vedomia.
Rozdelenie, nácvik.

 

- jednotlivé techniky budú pozvoľne pridávané - pripravujú sa základné techniky 

 

 
  Metodika cvičení