-  T A N T R A  -

základ je meditácia - jedna hodina je dobra - počas meditácie sa partneri nedotýkajú ..