Džalandhára Bandha

 

Tak ako mnoho výrazov z jogínskeho slovníka, tak aj „Bandha“ je ťažko preložitelná. Podľa prekladu slovo „Bandha“ súčasne znamená: zviazať, kontrolovať, zastaviť, držať, spojiť, stiahnuť.

V jogickej praxi, obzvlášť v pránajáme Bandha znamená rôzne svalové sťahy, ktoré sú určené na ovplyvnenie krvného obehu, nervového systému a endokrinných žliaz. Takmer všetky Bandhy zaisťujú kontrolu jedného otvoru tela.

Z jogínskeho hľadiska je účelom Bandh vo všeobecnosti prebudenie a kontrola jemných pránických energií, ktoré sídlia v našom tele.

Džalandhára Bandha je v pránajáme pravdepodobne Bandhou najdôležitejšou, pretože nutne sprevádza čo len trocha predĺžené zadržanie dychu (Kumbhaka s plnými pľúcami).

Etymológia (pôvod slova).

Džala znamená vlákno, sieť (ako pri štopkaní). Brada má byť opretá o prsia, čím uzatvára sa sieť krčných tepien. Spresnený popis je, že brada sa opiera proti trojuholníkovej dutine, ktorú vytvára spojenie kľúčových kostí, čo spôsobuje tlak na Stredisko Najvyššej Čistoty (Višuddha čakra), umiestneného v krku. Pri správnom cvičení tento sťah úplne upchá dýchacie ústrojenstvo. Keď zadržujeme dych (Kumbhaka) zabraňuje táto Bandha pôsobeniu tlaku vzduchu nad hlasivkami.

Podľa iných autorov Džala znamená „nervy prechádzajúce krkom“ a „vedúce k mozgu“. Dhara znamená zase ťahať nahor.

Technika cvičenia

Džalandhára Bandha sa dá robiť pri každom štádiu dychu. Popíšeme ju však pri plných pľúcach:

Nadýchnuť sa, zadržať dych a prehltnúť sliny. Na konci prehltnutia sú svaly hrdla zvláštnym spôsobom stiahnuté, blokujeme ich, potom umiestnime bradu do vidličky hrudnej kosti. Umiestnenie brady je veľmi dôležité, nakoľko pre ideálne stlačenie hrdla treba povytiahnuť šiju. Z toho vyplývajú pre cvičenie 3 kľúčové body“

  • stlačenie hrdla
  • stiahnutie krčných svalov
  • vytiahnutie šije

Svaly krku sú počas celého cviku stiahnuté. Pri správnom uskutočnení Bandhy nemožno nadýchnuť ani vydýchnuť. V určitých prípadoch sa udržuje Džalandhára Bandha v priebehu nádychu alebo výdychu; vtedy treba Bandhu trochu uvoľniť, aby vzduch mohol voľne prechádzať a spôsobovať charakteristický šum (Udždžájí).

Použitie:

Džalandhára Bandha môže doprevádzať všetky fázy pránajámy, a však záväzne sprevádza všetky predĺžené zadržania dychu!

Prečo cvičiť Džalandhára Bandhu

Z fyziologického hľadiska táto Bandha pôsobí:

  • Uzatvára dych v hrudníku - nos, hrdlo a uši sú spojené a pri zadržaní dychu cítime zvláštny pocit v ušiach. Počas cvičenia pránajámy nemôžeme pociťovať tento šíriaci sa tlak nad hlasivkami a predovšetkým v eustachových trubiciach. Z toho dôvodu treba blokovať dych pri kratšom zadržaní bez sklonu hlavy – len stiahnutím hrdla a hlasiviek, pri dlhšom zadržaní plnou Džalandhára Bandhou.
  • Pôsobenie na srdce - počas zadržania dychu sa srdce nesmie rozbúšiť a dych zrýchliť, ale práve opačne dych sa má spomaliť a prebiehať v tichom a pravidelnom rytme, Na vysvetlenie regulačnej činnosti tejto Bandhy na srdce musíme si zobrať na pomoc anatómiu krku. Táto oblasť obsahuje značný počet tepien, žíl a nervových centier.

Tepna krkavice prechádza krkom a je najdôležitejšou cievou pre zavlažovanie mozgu. Materská tepna v krku rozvetvuje a tvorí krkavičný diel (sinus) s veľmi tenkými stenami čo spôsobuje citlivosť na každý tlak. Krkavičné sinusy - jeden na každej strane krku – obsahujú nervy, ktorých stlačením môžeme značne zmeniť činnosť mozgu a teda i stav vedomia.

Vo fyziológii sa uvádza, že v sinoch krkavice sú nervové prepínače a veľmi citlivé prijímače všetkých zmien tlaku v tejto oblasti, predovšetkým, že každý zvýšený tlak pôsobí po odraze pokles krvného tlaku a spomalenie srdečného tepu.

Predlžované zadržanie dychu spôsobuje zvýšenie krvného tlaku a zrýchlenie tepu, ktoré môže prejsť až do búšenia. Džalandhára Bandha má teda za úlohu chrániť srdce a cievy (cievny systém) pred škodlivým účinkom predlžovaného zadržania dychu.

Jogíni zistili, že stlačenie nervu (pozor nie tepny!) spojeného sinom krkavice spôsobuje aj bezvedomie, ktoré nie je ani spánok, ani mdloba, ale skôr hypnotický tranz. V tomto štádiu je možné mimozmyslové vnímanie – otvárajú sa jemné svety, ľudské vedomie sa stáva stále jemnejšie a vedie toto vnímanie až k hranici, kde minie osobné vedomie a osobnosť splýva s nekonečnom. Mechanické stlačenie prstami musí byť veľmi jemné, aby sa dotklo len nervu. Stlačeniu tepny sa treba vystríhať, nakoľko by spôsobilo bezkrvnosť mozgu s nenapraviteľnými škodami.

V Džalandhára Bandhe pôsobí na tieto nervy stiahnutie krčných svalov veľmi jemne a už uvedené javy sa prejavia v malej miere. Džalandhára umožňuje vnímať obeh prány a utišuje myseľ.

Tento popis stavov vedomia vás však nesmie zastrašiť ani zvábiť. Výsledok pre obyvateľov Európy sa ukáže až po dlhodobom výcviku.

  • Pretiahnutie šijovej časti chrbtice - pri správnom umiestnení brady do vidlice prsnej kosti, žiak spozoruje natiahnutie šije, ktoré sa šíri až k svalom chrbta. Ak je chrbtica v správnej polohe (kolmo), pôsobí toto natiahnutie na miechu tak, že podnecuje všetky jej nervové centrá. Pretiahnutie šije počas Džalandhára Bandhy uvoľňuje nervy lebky a pôsobí na chrbticovú uzlinu, ktorá obsahuje dýchacie a srdečné centrá, riadiace pohyby ciev a podstatné látkové výmeny. Je to „životný uzol“, kam pichnutie špendlíkom usmrcuje! Toto miesto je aj východiskovým bodom parasympatického nervu. Džalandhára Bandha vytiahnutím krku pôsobí na dýchacie stredisko, silne povzbudzované zadržovaním dychu.

  • Stlačenie štítnej žľazy - stlačenie krku bradou má dôležitý vplyv aj na štítnu žľazu. Ľudia so zvýšenou činnosťou štítnej žľazy sa majú Džalandhára Bandhe aj cvičeniam pránajámy vystríhať. Odporúča sa im len plný jogický dych.

Džalandhára Bandha, Sarvangásana a Halásana

Pránajámu musí predchádzať cvičenie ásan. Džalandhára Bandha sa dá robiť správne a bez únavy len vtedy, keď žiak cvičí sviečku a pluh. Tieto dve pozície automaticky vyvolávajú Džalandhára Bandhu a tým aj pretiahnutie šije.

Žiaci, cvičiaci pránajámu musia viac času venovať týmto dvom pozíciám a robiť ich s väčším náporom, t.j. dať ruky čo najbližšie k lopatkám a priblížiť lakte. Aby šijová časť chrbtice bola kolmo k ostatnej časti chrbtice.

 

Z materiálov André van Lysebeth

 
  späť