Čo je Joga?

   je obtiažne definovať význam pojmu Joga. Ale keď som už na to podujal pokúsim sa vniesť trochu svetla do významu tohoto pojmu. Nenárokujem si svoje názory považovať za smerodajnú metu, pretože je to tiež len subjektívny pohľad. Pokiaľ chcem stručne naznačiť čo je Joga, tak v prvom rade musím povedať to, že Joga je skúsenosť - vedomie. Niekto môže namietať, že skúsenosťou sú aj iné veci zo všedného života. Áno je to tak ale v Joge je skúsenosť chápaná v kontexte nášho poznávacieho procesu, ktorý sa snažíme zjemniť a uvedomovať si aj iné dimenzie našej osobnosti, ktoré sa vo všeobecnosti v bežnom živote opomínajú. Ako príklad je možné uviesť malé deti ktoré, sú obzvlášť vnímavé na podnety z jemných úrovní svojho vedomia a okolia. Pokiaľ budeme vlastné skúsenosti skúmať, porovnávať, analyzovať, kombinovať vo svojich myšlienkach hovoríme o určitom procese uvedomovania si. Pokiaľ dokážeme tieto myšlienkové procesy abstrahovať do jemnejších úrovní vnímania, môžeme potom túto jemnú rovinu v širšom kontexte nazvať naším Vedomím.

   Vráťme sa však k pojmu Joga. Keď berieme doslovný preklad, dopracujeme sa k významu "spojenie". Spojenie ale s čím? Môžeme povedať so svojou duchovnou podstatou, svojím JA. Ale čo je to je „JA“. V prvom rade je na to potrebná obrovská miera zjemnenia a abstrakcie. A potom ...? Stále to nedokážeme úplne pochopiť, môžeme si však vytvoriť určitý obraz názor postoj. Do podobnej situácie sa dostaneme ak Jogu nazveme spojenie JA s NAJVYŠÍM, alebo spojením nášho Podvedomia, Nadvedomia a Vedomia. V iných textoch sa hovorí o zastavení zmien našej Mysle. Ale čo naša myseľ naozaj je? Aj keď sa veľmi zjemníme stále je to veľmi abstraktný pojem, kde úplne pochopenie skutočného významu nám stále uniká „pomedzi prsty“. Je toho viac, ale stále sme nevyčerpali všetky možnosti čo vlastne Joga je. A možno o to práve ide musíme to pochopiť vnútorne a v jednote so všetkým.

   Človek napriek nepriazni osudu mnohokrát šípi, že materiálna úroveň nie je všetko a tak hľadá a poznáva. Tento proces je dlhodobý a neustály. Na materiálnej úrovni už nestačia slová ani myšlienky na vyjadrenie toho čo človek môže v sebe vnímať. Dá sa opierať o nepriame poznatky, ale to už nie je ono, zaujímavé začína byť skutočné vnímanie javov. V jogových technikách sa postupne integrovali určité postupy pracujúce aj na iných úrovniach ako na materiálnej, ich praktizovanie nám potom postupne umožňujú naše napredovanie. V jednotlivých technikách sa postupuje od hrubších úrovní až po tie najjemnejšie, nevypovedateľné. Takýmto spôsobom sa potom naše vedomie učí vnímať stále jemnejšie a jemnejšie úrovne svojej bytosti a celého vesmíru. Joga nám tak dáva pomocný rebrík po ktorom môže naša skúsenosť a poznanie kráčať ďalej ...

 
  Smery v joge Anatómia jogy - niekedy neskôr