Prečo práve pránájáma?

Pránájáma je stará asi ako ľudstvo samo. Vo všetkých mystických smeroch sa v určitej miere stretávame s dychovými technikami. Je to iba dôkaz toho, že význam nášho dychu pri pôsobení na náš psychosomatický systém je evidentný. Teória pránájámy nám prináša určitý ucelený systém pohľadu na prácu s naším dychom a súvisiace psycho - energetické procesy v našom tele.

... úzko súvisí s dýchaním, ktoré je riadené našou podvedomou aj vedomou činnosťou ...

... je to špecifická oblasť techník, ktorá si zaslúži samostatnú pozornosť ...

Najskôr si však potrebujeme položiť základnú otázku, čo je to prána? .... energia, pohyb; definícia pojmu sa vymyká z možností bežného slovného – písaného vyjadrenia. Existujú rôzne definície, ktoré na začiatku v určitom koncepte budeme (môžeme) akceptovať. Pokiaľ ju však sami „neobjavíme“ a nepochopíme, je to vždy abstraktný pojem a tak sním aj treba zaobchádzať.

Prána je veľmi subtílna sila, ktorá riadi a ovláda celé telo; je to samotný život – energia, ktorá oživuje hmotu a všetky formy života; je to energia božskej matky - univerzálna tvorivá sila; ....... V užšom význame môžeme povedať, že prána je naša životná energia, ktorá umožňuje naše dýchanie, činnosť nášho srdca a ostatných životných pochodov v našom tele.

A pránájáma je potom vedomé riadenie prány za účelom jej vedomej kontroly, aby sa naše vedomie mohlo povzniesť do vyšších bytostných duchovných úrovní.

Ovládanie prány dosahujeme pomocou vedomej kontroly všetkých životne dôležitých funkcií a emočných činností v našom tele. Forma prány, ktorá riadi náš dych, je jedna z najdôležitejších a je najbezprostrednejšie kontrolovateľnou našim vedomím, zo všetkých dôležitých foriem prány v našom tele! Pohyb prány je zároveň vykonávaný pri našej aktivite - činnosti, obzvlášť pri práci s naším dychom a pri telesných pohyboch, ktoré stimulujú dychový aparát. Kontrola nášho dychu je potom veľmi účinný prostriedok na ovládanie prány v našom tele.

Techniky pránájámy sú často prezentované ako práca s naším dychom, to však nie je úplne presné. Ale to však neznamená, že náš dych môžeme opomínať, práve naopak. Náš dych je veľmi dôležitý a potrebný. V joge, môžeme naše cvičenia s dychom zameriavať, (vzťahovať, prezentovať) na základnú fyzickú rovinu. Naša fyzická konštitúcia je veľmi dôležitá pre správny nácvik dýchania a pránájámy. Môžeme ju aktivovať a posilovať práve dychovými cvičeniami, (respektívne cvičeniami, ktoré sú uvádzané v pránájáme). Správne zvládnuté dychové cvičenia sa potom stanú kvalitnou oporou pre skutočné praktikovanie pránájámy.

Samozrejme, že pri cvičení mnohých techník sa budú intenzívne objavovať rôzne energetické prejavy a rôzne psychické fenomény, ktoré sú v úzkom vzťahu a kolerácii s aktivizujúcou sa pránou.

Na začiatku môže byť náročné porozumieť týmto ezoterickým ideám a naladiť sa na vnímanie jemných energetických vibrácií, ale to vôbec nevadí, lebo sa môžeme zamerať čisto na fyziologické a zdravotné účinky aktívnej práce s naším dychom, pretože pohyb prány je zároveň vykonávaný aj pri našej činnosti – aktivite, obzvlášť pri práci s naším dychom. ©

 
klasické a súčasné texty o pránájáme techniky pránájámy